U bevindt zich hier:  
Optimale zorg voor patiënten met kanker in het Oncologienetwerk Veluwe IJssel

Optimale zorg voor patiënten met kanker in het Oncologienetwerk Veluwe IJssel

Om patiënten de best mogelijke zorg te bieden werken het Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala en Radiotherapiegroep samen bij slokdarm-, maag-, lever, alvleesklier-, galweg-, galblaas- en endeldarmkanker.

Om patiënten de best mogelijke zorg te bieden is een goede samenwerking tussen ziekenhuizen van essentieel belang. Het Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala en Radiotherapiegroep hebben hun jarenlange kennis en ervaring gebundeld voor mensen met tumoren in het spijsverteringsstelsel. De reeds bestaande samenwerking is verder versterkt en uitgebreid. Naast samenwerking in de neurologische en urologische kankerzorg, gaat het om zorg op het gebied van slokdarm-, maag-, lever, alvleesklier-, galweg-, galblaas- en endeldarmkanker. Door deze samenwerking kunnen zij kwalitatief hoogwaardige oncologische topzorg leveren aan oncologie patiënten in de regio Veluwe IJssel.

Wat houdt de regionale samenwerking in?
De samenwerking sluit aan bij de landelijke beweging om complexe zorg regionaal te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen en is gericht op patiënten met minder vaak voorkomende vormen van kanker.

Uitgangspunt is dat iedere patiënt dichtbij huis, in zijn eigen ziekenhuis terecht kan voor diagnose, onderzoeken en de voor- en nabehandelingen. Alleen als het nodig is, gaan patiënten naar een andere, gespecialiseerde ziekenhuislocatie. Bijvoorbeeld voor een complexe operatie.

De lever- en endeldarmoperaties worden in Isala en Deventer Ziekenhuis verricht. Operaties voor tumoren in de galweg en alvleesklier vinden plaats in Isala. Slokdarm- en maagoperaties worden in Gelre Apeldoorn gedaan. Voor bestraling gaan patiënten naar één van de locaties van de Radiotherapiegroep in Apeldoorn of Deventer of naar de afdeling radiotherapie van Isala Zwolle.

Gespecialiseerd behandelteam
De zorg wordt tussen de ziekenhuizen afgestemd en vastgelegd in gezamenlijke zorgtrajecten door de betrokken zorgverleners. Dit betekent dat zij dezelfde werkwijzen volgen en samen de zorg verbeteren. Wekelijks worden oncologiepatiënten met elkaar besproken in multidisciplinaire overleggen (MDO). Multidisciplinair houdt in dat alle betrokken zorgverleners via videoconferencing aanwezig zijn. Het doel van het multidisciplinair overleg is om een zo goed mogelijk behandelplan te maken. De behandelend arts of de verpleegkundig specialist zal de uitkomst van het overleg met de patiënt bespreken. Vervolgens stelt de behandelend arts samen met de patiënt het definitieve behandelplan op. Zo zijn patiënten via iedere zorgorganisatie binnen het netwerk verzekerd van dezelfde oncologische topzorg. Daarnaast komen de meeste tumorwerkgroepen tweemaal per jaar bij elkaar om kennis te delen. Dit kan zijn op het gebied van behandelingen, onderzoek of de nieuwste ontwikkelingen.

 

Delen via:

Lees ook:

Samenwerking in de regio heeft de blaaskankerzorg krachtiger gemaakt

Bijeenkomst professionals Oncologienetwerk Veluwe IJssel

Ziekenhuizen in Noord en Oost Nederland bundelen krachten