U bevindt zich hier:  
Digitale gegevensuitwisseling bij Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s)

Digitale gegevensuitwisseling bij Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s)

In een multidisciplinair overleg kijkt een team zorgprofessionals samen naar een vaak complex ziektebeeld van een patiënt. Elk vanuit het eigen specialisme om zo tot het beste behandelplan te komen. Met verschillende zorgprofessionals en organisaties tegelijkertijd patiënten bespreken: dat vereist een gestructureerde aanpak én een goed geoliede digitale gegevensuitwisseling.

Binnen het netwerk wordt daarom een project uitgevoerd om de samenwerking op informatieniveau tussen de deelnemende organisaties te verbeteren bij de MDO’s. Momenteel ligt de focus van het project op het regionale MDO prostaatkanker. Maar deze aanpak kan in de toekomst ook worden toegepast op andere MDO’s.

Een regionaal MDO kan niet zonder goede en veilige digitale uitwisseling van patiëntgegevens.
Alle deelnemende zorgprofessionals moeten namelijk op hetzelfde moment kunnen beschikken over dezelfde actuele gegevens. Een onderdeel van het project is het afstemmen van de werkprocessen en de inrichting van de elektronische patiëntendossiers (HiX) bij de samenwerkingspartners.

We willen een combinatie van het transmuraal portaal en de verwijsorder gaan toepassen
Een belangrijke stap in dit project is de implementatie van transmurale verwijzingen (‘verwijsorder’) tussen Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala en Radiotherapiegroep.
De verwijsorder maakt het mogelijk om de patiënt bij een ander deelnemende organisatie uit ons netwerk in te schrijven en de BGZ (basisgegevenssetzorg) én eventuele documenten over te dragen.

Het transmuraal portaal maakt het mogelijk om bij elkaar in het elektronische patiëntendossier (HiX) te kijken.
Dit biedt zorgverleners ook directe toegang tot actuele patiëntinformatie. Dit is een belangrijk element voor een geïnformeerde en gerichte behandeling. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier beeldmateriaal, zoals radiologieverslagen, gedeeld kunnen worden met een HiX transmurale verwijzing via Twiin.

De verwachting is dat we in november 2023 kunnen starten met de gebruikerstest.

Delen via:

Lees ook:

Digitale gegevensuitwisseling bij Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s)