U bevindt zich hier:  
Endeldarmkanker

Endeldarmkanker

In ons Oncologienetwerk Veluwe IJssel werken zorgverleners uit verschillende ziekenhuizen nauw samen op het gebied van kanker. Ook bij kwaadaardige tumoren in de endeldarm. Door het bundelen van onze kennis en ervaring willen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.

Zorgpad:

Samenwerking

Door de samenwerking binnen ons oncologisch netwerk doen wij specifieke operaties in een van de ziekenhuizen. Dit zorg ervoor dat het operatieteam veel ervaring heeft met de ingreep en over de benodigde specialistische kennis beschikt om de ingreep optimaal te laten verlopen. Voor- en nabehandeling vindt plaats in het eigen ziekenhuis van de patiënt. Voor radiotherapie gaan patiënten naar de Radiotherapiegroep of Radiotherapie Isala.

Behandeltraject

Bij een vermoeden van darmkanker verwijst de huisarts de patiënt naar de maag-darm-leverarts. Patiënten kunnen in alle ziekenhuizen binnen ons netwerk terecht. De arts doet onderzoek en stelt een diagnose. Wekelijks worden de behandelmogelijkheden van patiënten met elkaar besproken in een gezamenlijk multidisciplinair overleg. Vervolgens stelt de behandelend arts samen met de patiënt  het definitieve behandelplan op.

Zorgaanbod

Het kan nodig zijn om patiënten voor de operatie of bestraling naar één van de andere aangesloten ziekenhuizen in ons netwerk te verwijzen.

De operaties bij slokdarmkanker vinden plaats in het Deventer Ziekenhuis en in Gelre ziekenhuizen.

De behandelend arts en de gespecialiseerd oncologie verpleegkundige in het eigen ziekenhuis blijft het aanspreekpunt voor de patiënt.

Patiënteninformatie

Meer informatie over de zorg vanuit onze ziekenhuizen.

Deventer Ziekenhuis: informatie endeldarmkanker

Gelre ziekenhuizen: informatie endeldarmkanker

Isala: informatie endeldarmkanker

Radiotherapiegroep: informatie endeldarmkanker

 

Ondersteuning

Soms hebben patiënten tijdens en na de behandeling last van bijwerkingen of (blijvende) klachten. Patiënten kunnen voor ondersteuning terecht in de oncologiezorgnetwerken in de regio.

Huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners werken hierin samen. Zij bieden vanuit verschillende invalshoeken behandeling, ondersteuning en begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker. Hieronder een bundeling van de oncologiezorgnetwerken in onze regio:

-Regio Deventer
-Regio Apeldoorn
-Regio Zwolle
-Regio Zutphen

Delen via:

Andere zorgpaden:

Slokdarmkanker

Slokdarmkanker is kanker die in de slokdarm ontstaat. De medische term hiervoor is oesofaguscarcinoom.

Blaaskanker

Bij blaaskanker is er een kwaadaardige tumor (gezwel) in de blaas ontstaan.

Nierkanker

Bij nierkanker is er een kwaadaardige tumor (gezwel) in de nieren ontstaan.